PLA DE MANTENIMENT

¿Coneixes els beneficis de contractar un pla de manteniment per a la seva caldera o equip de climatització?

Amb el manteniment anual, assegura un millor rendiment del seu equip:

  • Allarga la seva vida útil
  • Suposa un estalvi energètic
  • Disminueix el risc d’avaries.

A més, el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis (RITE) determina com a obligatòria la
revisió del seu aparell (Reial Decret 238/2013 de 5 d’abril). Aquesta revisió és independent a la qual
realitza l’empresa subministradora cada 5 anys.

Oferim ofertes especials per a locals comercials, oficines i comunitats de veïns amb aparells
d’aire condicionat, climatització, calderes murals de gas, calderes de gasoil i plaques solars.

Contacti al 93 209 01 66 per oferir-li el seu pla de manteniment més ajustat a les necessitats
del seu aparell.

Equip domèstic de conductes de 6000 a 15000frig/h amb Bomba Calor

2 Revisions Anuals (Hivern – Estiu)
REVISIÓ ANUAL RITE*
MANTENIMENT PREVENTIU DE L’EQUIP
MÀ D’OBRA DE QUALSEVOL REPARACIÓ DE L’APARELL FORA DE LES VISITES CONTRACTADES
DESPLAÇAMENT DE TOTES LES REPARACIONS DEL SEU EQUIP
290€
IVA no inclòs. NO INCLOU la substitució de peces o elements materials, així com la reposició de gas refrigerant si escau.
Tots els preus dels manteniments estan calculats en aparells situats a Barcelona Ciutat.
Per desplaçaments superiors, hi haurà un càrrec addicional.